Reklamacje 

Paczkę należy otworzyc w obecności kuriera, jeżli zauważą Państwo jakieś uszkodzenia należy spisać protokół szkody, który będzie następnie podstawą do przyjęcia reklamacji. Kurier ma obowiązek poczekać do czasu otwarcia przesyłki. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości należy wysłać stosowną informację na adres studiokm@gazeta.pl, w odpowiedzi poinformujemy o dalszych krokach.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta. Dotyczy towarów zakupionych i dostępnych na stanie. Produkty, zgodnie z właściwościami, cechami ( takimi jak wymiar) określonymi przez konsumenta nie podlegają zwrotowi.